Prikupljanje osobnih podataka- eVisitor


PUNOMOĆ - preuzimanje pristupnih podataka za sustav eVisitor
GDPR I EVISITOR
24. 05. 2018.

Dana 25. svibnja 2018. stupa na snagu Opća uredba o zaštiti
podataka (GDPR) Europskog Parlamenta i Vijeća, a obveznici
primjene su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu
profesionalnu djelatnost, pa i fizičke osobe kada obrađuju
osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva. Između ostalog,
to uključuje i pružatelje ugostiteljskog smještaja u
domaćinstvu (iznajmljivače), hotelske kuće te druge tvrtke i
obrtnike koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja i
obveznici su obrade osobnih podataka u svrhu prijave boravka
turista u sustavu eVisitor.

U nastavku je obavijest koju možete koristiti prilikom
rezervacija i prijave Vaših gostiju. Naime, prikupljanje
pojedinačnih privola nije obavezno u slučaju eVisitor-a jer je
osnova za obradu osobnih podataka ispunjenje pravnih obveza
vlasnika smještajnog objekta kao voditelja obrade osobnih
podataka (čl.6. Uredbe). Osobni podaci ne smiju se koristiti za
drugu svrhu osim one za koju su pribavljeni, a za sve ostale
svrhe je potrebna jasna i nedvosmislena privola.

Podaci koji nisu zakonski obavezni za unos u eVisitor su npr.
invaliditet za oslobođenje od boravišne pristojbe, telefonski
broj i e-mail adresa, a za obradu tih podataka potrebna je
izričita privola turista. Privola ne mora biti pisana, ali je
Uredbom propisano da mora biti dokaziva.

Obavijest GDPR

Kontakt