KONTAKT
  facebook twitter foursquare instagram pinterest

Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj d...

Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koje su stupile na snagu usred turističke sezone 6. srpnja, pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge te sve druge osobe koje pružaju usluge u turizmu, uključujući iznajmljivače, moraju na propisani način voditi knjige žalbi odnosno omogućiti podnošenje prigovora.

Uz knjigu žalbi koju su ugostitelji i do sada morali imati, uz precizno razrađena pravila kako ona mora grafički izgledati, novost je da iznajmljivači moraju gostima omogućiti upućivanje prigovora. Važno je da se obavijest o mogućnosti i načinu podnošenja prigovora istakne na vidnom mjestu. Turistička zajednica predlaže da se gosti s novim odredbama Zakona obavijeste u formi obrasca koji se izvjesi uz cjenik i kućni red

Korisnik usluge dužan je napisani prigovor potpisati te navesti svoju punu adresu. Na prigovor se gostu mora odgovoriti u pisanoj formi u roku od najviše 15 dana. Odgovoriti se može u formi pisma, emaila ili telefaksa. Za nepridržavanje odredbi o isticanju obavijesti te omogućavanju prigovora i odgovoru na prigovor predviđene su visoke kazne i to od 10 do 100 tisuća kuna za pravne osobe i od 5 do 15 tisuća za fizičke osobe.  

Knjiga žalbi, odnosno prigovora, mora se voditi u svim objektima, prostorijama i na prostorima u kojima i na kojima se pružaju ugostiteljske ili turističke usluge, a iznimno jednu knjigu žalbi može voditi ugostitelj za više ugostiteljskih objekata vrste soba i/ili apart­man, odnosno iznajmljivač ili član seljačkog domaćinstva za više smještajnih objekata vrste soba, apartman, kuća za odmor i kamp, koji su u istoj građevini ili neposrednoj blizini.

Na istaknutom mjestu u prostorijama i prostorima u kojima se pružaju ugostiteljske, odnosno turističke usluge mora se staviti obavijest, da se vodi knjiga žalbi i gdje se nalazi.

Knjiga žalbi mora se čuvati najmanje godinu dana nakon njenog popunjenja. Pravne i fizičke osobe dužne su odmah po stavljanju prigovora dati prvu kopiju prigovora iz knjige žalbi osobi koja je stavila prigovor, a drugu kopiju u roku od pet dana izjavljenog prigovora dostaviti nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata.

Pravne i fizičke osobe dužne su odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana unošenja prigovora u knjigu žalbi, a kopiju odgovora istovremeno dostaviti nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata.

Ako se u roku ne odgovori na stavljeni prigovor, mora se najkasnije u roku od pet dana od dana isteka toga roka o tome izvijestiti nadležnu ispostavu područne jedinice Državnog inspektorata s obrazloženjem zbog čega nije u roku odgovoreno.

Na stavljeni prigovor odgovorna osoba može odgovoriti podnositelju prigovora i usmeno. Ako podnositelj prigovora prih­vati usmeni odgovor, to će se zabilježiti i potvrditi potpisima odgovorne osobe i podnosioca prigovora u rubrici 'Primjedba' knjige žalbi.

OBRAZAC - obavijest o pritužbi

U cilju razvoja kulture te obogaćivanja turističke ponude TZO Mljet i JUNP Mljet su zainteresirani da na području...
Regionalna razvojna agencija DUNEA predstavila je partnerima na EU projektu Hiking Europe, u sklopu sastanka koji se 5....
Turistička zajednica općine Mljet organizira tradicionalnu manifestaciju USKRS NA MLJETU.
Vremenska prognoza
HAK
HAC
HTZ
Aerodrom Dubrovnik
Aerodrom Split
Aerodrom Zagreb
Iznajmljivanje plovila
Jadrolinija
Autotrans
Mint
TZ DNŽ
Dubrovačke ljetne igre
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET
Ulica: Zabrježe 2
HR – 20225 Babino Polje
Tel. +385 20 746025 +385 20 744186, Fax. +385 20 746 022
e-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
web: www.mljet.hr
Izrada web stranicaCopyright Mljet.hr / All Rights Reserved.       2013