Turistička zajednica općine Mljet

Zaštita okoliša

Na Mljetu se posvećuje velika pažnju očuvanju okoliša,a dugi niz godina provode se eko akcije na otoku pred samu turističku sezonu - čišćenja plaža i skupljanja krupnog otpada te organiziranje akcija čišćenja priobalnog podmorja uz pomoć ronilačkih klubova.

Pravila unutar Nacionalnog parka su sljedeća;

NAJSTROŽE JE ZABRANJENO:

 1. Svako oštećivanje, uništavanje, iznošenje i otuđivanje antropoloških nalaza i materijalnih ostataka različitih kultura, arheoloških i fosilnih nalaza, te kulturno-povijesnih građevina i spomenika kulture.
 2. Svako pogoršanje kakvoće mora i podmorja, te njihovo onečišćavanje.
 3. Odlaganje svih vrsta otpada, osim na za to određenim mjestima.
 4. Branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka.
 5. Paljenje vatre na otvorenom.
 6. Pušenje osim na za to određenim mjestima.
 7. Rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje životinjskih vrsta.
 8. Nošenje i korištenje vatrenog oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk, strijele, klopke, mreže za lov i sl.)
 9. Ribolov je zabranjen, iznimno uz posebnu dozvolu Ustanove.
 10. Ribolov je u potpunosti zabranjen u Malom i Velikom jezeru, te u kanalu Soline.
 11. Kretanje šumama Nacionalnog parka noću.
 12. Kampiranje odnosno logorovanje.
 13. Obavljanje podvodnih aktivnosti u Malom i Velikom jezeru (ronjenje).
 14. Ulazak u Park bez ulaznice.
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
 

 Na Mljetu postoji profesionalna vatrogasna jedinica sa stalnim dežurstvom.

 

U ljetnim mjesecima i sušnom razdoblju povećana je opasnost od nastanka i širenja požara.


Oko 80% požara nastaje djelovanjem čovjeka, stoga Vas molimo poduzmite sve mjere da ne izazovete požar:

 • ne bacajte zapaljene ili zapaljive predmete u okoliš
 • ne palite vatru na otvorenim mjestima
 • podučite djecu o opasnosti od požara
 • ne parkirajte vozila na vatrogasnim pristupima i prilazima

 

Ako primjetite požar, obavijestite ostale osobe u Vašoj okolini i pokušajte ugasiti požar ako to možete učiniti bez opasnosti za sebe i druge. Ako ne možete sami ugasiti požar odmah i bez odgađanja nazovite vatrogasce na broj telefona 112.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET
Ulica: Zabrježe 2
HR – 20225 Babino Polje
Tel. +385 20 780 7992, +385 20 744186
e-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
web: www.mljet.hr